Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Pracownia Jogi Macieja Wieloboba Maciej Wielobób, dysponującej domeną ajurwedawkuchni.pl, celem publikowania tekstów specjalistycznych oraz subskrypcji newsletterów, których organizatorem lub wydawcą jest Maciej Wielobób prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Jogi Macieja Wieloboba, os. 2 Pułku Lotniczego 9/48, 31-867, NIP: 6751267072.

2. Administratorem danych osobowych jest Maciej Wielobób prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Jogi Macieja Wieloboba, os. 2 Pułku Lotniczego 9/48, 31-867, NIP: 6751267072 (zwany dalej „Administratorem”).

3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: pracownia@joga-krakow.pl

4. Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być zapis (według schematu double opt-in) na jeden z wysyłanych przez Administratora newsletterów.

5. W związku z zapisem klienta na newsletter lub newslettery Pracowni, Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
a) adres e-mail.

6. Administrator zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane tylko dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane przetwarzaniu innego typu,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Administrator może przekazać dane klienta tylko w następujących poniżej przypadkach:
a) w przypadku konieczności wysłania nieelektronicznej korespondencji (faktury, certyfikaty, zaświadczenia) Administrator udostępni twoje dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie (poprzez zaadresowanie przesyłki, by mogła dotrzeć)
b) ponadto dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne lub księgowe (w zakresie obsługi prawno-księgowej).

8. Klient ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) uaktualnienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w wypadku podejrzenia o nieprawidłowościach przy przetwarzaniu danych osobowych.
W celu dostępu do swoich danych osobowych, uaktualnienia ich, usunięcia lub innych operacji na swoich danych osobowych, wystarczy się skontaktować z Administratorem.

10. Dane osobowe osób, które zasubskrybowały newslettery będą przetwarzane do czasu anulowania subskrypcji.
Dane osobowe osób lub firm, które zgłosiły chęć uzyskania od Pracowni Jogi Macieja Wieloboba oferty, będą przetwarzane przez czas potrzebny do przygotowania oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do współpracy, w czasie jej trwania, aż do czasu wygaśnięcia umowy o współpracy.

11. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Serwisy www należące do Administratora ograniczają zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp., a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia). W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Serwisy www należące do Administratora mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu, m. in.: nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze. Informacje zapisywane przez strony www Administratora do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron www. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.