Ajurweda - ogólnie

Ciało jako pole energii: Terapia Polarity ~ Bruce Burger

Anatomia energetyczna – ciało jako świadomość

Terapia Polarity zaprezentowana w książce „Anatomia energetyczna. Ciało jako świadomość” jest wszechstronnym systemem ochrony zdrowia, opartym na rozumieniu roli energii w sztuce leczenia. Stworzona przez doktora chiropraktyki i osteopatii, Randolpha Stone’a, Polarity jest ukoronowaniem ponad sześćdziesięciu lat studiów oraz praktykowania naturalnych i ezoterycznych terapii. Badając starożytną mądrość, dr Stone podniósł swą świadomość i przeniknął najgłębsze tajemnice życia i procesu uzdrawiania. Terapię Polarity postrzegał jako „medycynę energii” – naukę leczenia przyszłości – naukę o zdrowiu, a nie o chorobie; naukę, która zajmuje się osobą, a nie objawem choroby; naukę, która pojmuje ciało jako energię i wykorzystuje uzdrawiającą moc sił witalnych.

Ten artykuł jest fragmentem z książki „Anatomia energetyczna”.

W Terapii Polarity ciało rozumiane jest jako pole energii. Wykorzystujemy potężne strumienie sił życiowych emanujące z naszych rąk, by równoważyć energię, usuwać napięcia i blokady, przywracać w ciele stan harmonii z naturą i wszechświatem. Terapia Polarity oferuje techniki służące energetycznemu zbalansowaniu i uzdrawianiu poprzez miłujący dotyk oraz pełne troski nastawienie. Proponuje dynamiczny system terapii ruchowej oraz diety, służący oczyszczeniu organizmu i wzmacnianiu zdrowia. Zaleca dogłębną psychologię ciała/umysłu/ ducha oraz prawdziwe pojmowanie energii, natury i procesu leczenia.

Terapia Polarity oferuje holistyczne, edukacyjne podejście do uzdrawiania, które daje pacjentowi możliwość wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie, szczęście oraz przyspieszenie rozwoju duchowego. Terapeuci Polarity oferują edukację – nie kurację. Zajmują się zdrowiem – nie chorobą. Zdrowie definiowane jest jako zdolność do stanowienia o sobie samym. Terapeuci pracują z osobami, które pragną wziąć większą odpowiedzialność za własną kondycję. Naszymi pacjentami nie są ludzie szukający lekarza leczącego symptomy choroby, lecz osoby pragnące zgłębić wiedzę służącą samopoznaniu i osobistemu rozwojowi, gotowe dokonać zmian w sposobie życia.

Instruktor zdrowia Polarity opiekuje się danym pacjentem przez dłuższy czas, przekazując mu techniki, które wzmacniają zdrowie i czynią szczęśliwym. Pracuje z nim jako osobą, szanując jego głębię, integralność i powagę jego życia, jako ewoluującej duchowej istoty. Polarity to terapia skierowana na samego siebie, w której pomagamy pacjentowi osiągnąć wyższy poziom wewnętrznego przewodnictwa i jedności, by mógł lepiej troszczyć się o dar życia. Równoważenie energii metodą Polarity prowadzi do doświadczenia wzmożonego ożywienia, umysłowej i emocjonalnej jasności oraz osobistej integracji. Ów klarowny stan jest zestrojeniem z Wyższą Jaźnią, doświadczeniem podniesionej świadomości i lepszego samopoczucia. Terapeuta Polarity zachęca pacjenta do wzięcia odpowiedzialności za stworzenie zdrowszego, bardziej świadomego stylu życia.

Ewolucyjne podejście do procesu uzdrawiania

Terapia Polarity oparta jest na starożytnym transpersonalnym paradygmacie, który oferuje ewolucyjne podejście do procesu uzdrawiania. Zgodnie z nim cała energia na świecie jest energią stale poszerzającego się uniwersum.

Terapeuta Polarity postrzega pacjenta jako uosobienie najbardziej zaawansowanego wytworu ewolucji wszechświata. Życie pacjenta jest święte. Proces leczenia staje się odzwierciedleniem jego problemów ewolucyjnych/realizacji.

Ścieżka między narodzinami i śmiercią jest cyklem rozwoju. Życie rozumiane jest jako ciąg doświadczeń niosących ze sobą naukę dla duszy. Ewolucyjny punkt widzenia wiąże się z wielkim szacunkiem dla osoby i głębi ludzkiego stanu. Nasz rozwój i problemy, przed jakimi stajemy dojrzewając, są świętą podróżą, w której ucieleśniamy przebłyski stale poszerzającego się, stale ewoluującego wszechświata. Wszystko, z czym stykamy się w życiu – każde wyzwanie, wszelki opór na jaki napotyka nasza realizacja – jest zmianą cyklów ewolucji.

Terapeuta Polarity, postrzegając proces chorobowy w tym szerokim kontekście, dodaje mu godności. Ponieważ schorzenie rozumiane jest jako metafora problemów w osobistej ewolucji, terapeuta przyjmuje postawę głębokiego szacunku dla pacjenta. Dolegliwość może być pojmowana jako azyl, przestrzeń, w której można schronić się przed wyzwaniami życia. Choroba sygnalizuje nam, że jednostka potrzebuje miejsca, w którym mogłaby odpocząć, zebrać siły lub zażądać pomocy i wsparcia, by sprostać wymogom świata. Wypadki i schorzenia mogą być nieświadomym odbiciem problemów, które są zbyt groźne dla ego, by zajmować się nimi świadomie. W kontekście ewolucyjnym, terapeuta Polarity pomaga pacjentowi stanąć z nimi twarzą w twarz, by miał on możliwość wzięcia większej odpowiedzialności za proces leczenia.

Z ewolucyjnego punktu widzenia, każda komórka ciała obdarzona jest czuciem. Gdy ogarniają nas zbyt bolesne emocje, tkanki kurczą się i przepływ energii zostaje zablokowany. Zasady systemu Polarity ułatwiają zmniejszenie napięć, oporu i „opancerzenia” ciała. Terapeuta tworzy świętą przestrzeń, w której pacjent może bez obaw doznawać uczuć, usuwając traumę z komórkowej pamięci ciała. Udostępnia miejsce, w którym pacjent odczuwa bezpieczeństwo istnienia we własnym ciele – jest w stanie swobodnie oddychać, być świadomy, być w pełni żywy.

Świętość i jedność całego życia

Istniejemy w dwóch wymiarach – w wymiarze Ducha i w wymiarze materii. Chociaż nasze zmysły są dostrojone wyłącznie do wymiaru materii, to źródłem naszego życia jest Duch. Istnieje On poza ciałem i poza cyklem narodzin, śmierci i rozpadu. Kiedy opuszcza ciało, pozostają zwłoki, które natychmiast zaczynają ulegać rozkładowi. Sama powłoka bez Ducha widziana jest jako coś nieczystego i gnijącego, czego należy się jak najszybciej pozbyć. To On zapewnia istnienie energii w ciele. Jego wszystko przenikające pole nazywamy w Polarity Duszą, Źródłem, Pierwotną Energią, Jaźnią lub Polem Życia.
Fundamentem tej kosmologii jest jedność. Starożytna mądrość rozumie wspólnotę całej świadomości. Każda jej kropla jest zjednoczona z oceanem świadomości uniwersalnej. Każda cząstka życia jest jednością z życiem jako takim. Każdy byt jest kwiatem na drzewie wiecznej egzystencji. Starożytna mądrość zakorzeniona jest w zrozumieniu jedności całej świadomości oraz świętości i integralności wszelkiego życia. Zmieniający się świat zjawisk jest emanacją z niezmiennego, uniwersalnego pola żywej inteligencji. Mędrcy z Himalajów nazywają ową esencję życia Jaźnią. System słoneczny, natura i nasze ciała są częścią jednej struktury Twórczej Inteligencji. Wszystkie organizmy są podsystemami ewolucji jednego życia wszechświata. Duch jest wszędzie. Siła życiowa jest obecnością Ducha w ciele. Ciało fizyczne jest emanacją z wymiaru duchowego. Kluczem do leczenia i zdrowia jest zestrojenie się z Duchem.

Webster definiuje duszę jako: „Ożywczą esencję lub zasadę, która, jak się uważa, jest nierozdzielnie związana z życiem lub z żywymi istotami”. Ożywiona materia jest więc emanacją duszy. W jądrze każdego atomu, molekuły i komórki ciała znajduje się pole energii o wyższym potencjale, które jest zestrojone z poziomem duchowym. Przejawiona fizyczność jest promieniowaniem z owego duchowego jądra. Zharmonizowanie materii z Duszą podtrzymuje życie. Dusza manifestuje ciało, jako narzędzie swej ewolucji. Starożytna mądrość pokazuje, iż przejawem Duszy jest witalna siła. Dusza pozostaje najgłębszą Jaźnią – czystą egzystencją, nieograniczoną świadomością.

Dr Stone pojmował Duszę jako witalną siłę, która emanuje strumienie życiowej mocy, utrzymujące energetyczne wzorce ciała. Oto pierwsza reguła Terapii Polarity: zabiegi terapeutów zmierzają do tego, by zestrojenie ciała z duszą było harmonijne.

Fragment z książki „Anatomia energetyczna: ciało jako świadomość” Bruce’a Burgera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *